Jak zapisać się na prawo jazdy – krok po kroku

Kursant chcący się zapisać na kurs musi udać się do Starostwa po Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) – elektroniczny identyfikator czyli indywidualny numer nadany osobie ubiegającej się o prawo jazdy.

Krok 1- składamy dokumenty w Starostwie:

  •  orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem
  • orzeczenie psychologiczne do kat. C i D  stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych  do kierowania pojazdem
  • dowód osobisty, paszport lub w przypadku braku tych dokumentów może być potwierdzenie zameldowania uzyskane z Urzędu Gminy (znajomość nr pesel),
  •  jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm (pozycja frontalna na wprost do obiektywu),
  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (można go otrzymać i wypełnić bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w wydziale komunikacji),
    pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat 

Krok 2 – odbiór Profilu Kandydata na Kierowcę w Starostwie

Profil Kandydata na Kierowcę to indywidualny numer kursanta do którego dostęp będzie miała wybrana przez kursanta szkoła jazdy oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Numer PKK jest nadawany przeważnie od razu – wydrukowany na kartce formatu A4

Zacznij już dziś!

  • 23 697 43 07