Kwalifikacja Wstępna

Kwalifikacja Wstępna to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kategorii D zostało wydane po dniu 10 września 2008 roku,  oraz którym prawo jazdy kategorii C zostało wydane po 10 września 2009 roku. Kurs Kwalifikacji wstępnej mozna rozpocząć w trakcie uzyskiwania prawa jazdy kategorii C i D.

Kwalifikacja Wstępna Pełna

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie dla osób, które chcą przystąpić do kursu na prawo jazdy kat. C lub kat. D przed ukończeniem wymaganego wieku  (kat. C – 21 lat i kat. D – 24 lata) lub osób, które posiadają już prawo jazdy na te kategorie i chcą wykonywać zawód kierowcy, lecz nie mają wymaganego wieku.

Szkolenie obejmuje:

  • 260 godzin zajęć teoretycznych
  • 20 godzin zajęć praktycznych, w tym: 16 godzin zajęć w ruchu drogowym i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych

Najbliższy termin:

zajęcia rozpoczynamy każdego dnia!

Kwalifikacja wstępna Przyspieszona

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kategorii D zostało wydane po dniu 10 września 2008 roku,  oraz którym prawo jazdy kategorii C zostało wydane po 10 września 2009 roku.

Szkolenie obejmuje:

  • 130 godzin teorii
  • 10 godzin praktyki, w tym: 8 godzin zajęć w ruchu drogowym i 2 godziny jazd w warunkach specjalnych

Najbliższy termin:

zajęcia rozpoczynamy każdego dnia!

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca

Kierowca, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w ramach Kwalifikacji Wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D lub C i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej.

Szkolenie obejmuje:

  • 65 godz. zajęć teoretycznych
  • 5 godz. zajęć w ruchu drogowym

Najbliższy termin:

zajęcia rozpoczynamy każdego dnia!

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona

Kierowca, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w ramach Kwalifikacji Wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D lub C i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej przyspieszonej.

Szkolenie obejmuje:

•  32,5 godzin teorii
•  2,5 zajęć w ruchu drogowym

Najbliższy termin:

zajęcia rozpoczynamy każdego dnia!

Miejsce szkolenia:

Kurs kwalifikacji wstępnej w formie online można realizować w biurze OSK Kowalscy.


Uczestnicy szkolenia:

Osoba przystępująca do kursu kwalifikacji wstępnej nie musi posiadać prawa jazdy danej kategorii i nie musi być w trakcie kursu prawa jazdy.


Badania:

Kursant przed rozpoczęciem kursu musi wykonać badanie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy autobusu bądź samochodu ciężarowego. Badania muszą odbyć się PRZED kursem (nie po ani w trakcie).


Egzamin:

Egzamin Państwowy zdawany jest w naszym ośrodku po zakończeniu szkolenia. Egzamin przebiega w formie testu złożonego z części podstawowej (20 pytań) i z części specjalistycznej dla kat. C lub kat. D (10 pytań). Kursant zda jeśli nie popełni więcej niż 4 błędy w części podstawowej oraz więcej niż 5 błędów w części specjalistycznej.


Zacznij już dziś!

  • 23 697 43 07